משאיות יחידות טרקטור סמיטריילרים קרונות נגררים כלי רכב מסחריים אוטובוסים קראוונים מכונת בנייה ציוד לטיפול בחומרים מכונה חקלאית ציוד יער כלי רכב עירוניים/ מיוחדים ציוד תמיכת קרקע ציוד תעשייתי צרופות מכלי/ גופי החלפה חלקי חילוף מכונות אחרות